Sähkösuunnittelu ja sähköasennus sekä valaistus

Ota yhteyttä
sähkösuunnittelu

Sähkösuunnittelulla toimivia ja turvallisia sähköistysratkaisuja

Alvon Valo- ja sähköasennus tekee sähkösuunnitelmia sekä asennustöitä. Hyvin laaditussa sähkösuunnitelmassa huomioidaan sähköistyksen turvallisuus ja järkevät toiminnallisuusratkaisut, kuten pistorasioiden ja katkaisimien löytyminen käytön sekä käyttäjän kannalta loogisesti. Ennakoivalla sähkösuunnittelulla pyritään myös siihen, että talotekniikan toimintoja on mahdollista skaalata helposti. Ennakoivalla sähkösuunnittelulla voidaan myös valmistautua tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin.

Uudis- ja saneerauskohteiden sähkösuunnittelussa huomioidaan oikea-aikainen laiteiden ja johtojen sekä erilaisten mekanismien upotus-, läpivienti- ja kotelointityöt. Kun suunnittelussa nämä työt on huomioitu ennen peruskorjaustöiden ja seinien pystytystä, saadaan lopputuloksesta kaunis kokonaisuus sekä vältytään seinärakenteiden auki repimiseltä ja tarpeettomilta johtojen pintavedoilta.

sähköasennus

Laadukkaat, turvalliset ja ammattitaitoiset sähköasennukset

Alvon Valo- ja sähköasennus tekee laadukkaita ja turvallisia sähköasennuksia eri kohteisiin.  Ammattitaitoiset sähköasentajamme toimivat uudis- ja peruskorjauskohteissa. Teemme sähköasennuksia yksityistalouksille esimerkiksi omakotitaloihin. Tarjoamme myös sähköasennuspalveluita yrityksille erilaisiin kohteisiin ja tiloihin.

Sähköasennustöissä kannattaa aina turvautua sähköalan ammattiosaajien palveluihin. Sähkötöiden ammattilaisilla on myös sähkötöiden tekemiseen vaadittavat luvat kunnossa. Näin varmistut virheettömästä lopputuloksesta, jossa turvallisuusnäkökohdat ovat tulleet asianmukaisesti huomioiduksi ja toteutetuksi. Antaessasi sähköasennustyön ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi, voit luottaa myös siihen, että asennustyölle tehdään asianmukainen tarkastus ennen käyttöönottoa. Käyttöönottotarkastus tehdään, jotta voidaan poissulkea vaaratilanteet asunnon sähkö- ja paloturvallisuudessa.

 

Valaistus

Alvon Valo- ja sähköasennus Oy laatii ja toteuttaa toimiva valaistusratkaisuja sekä yksityistalouksille että yrityksille. Osaava suunnittelu ja asennus mahdollistavat erilaisiin tiloihin ja alueille parhaat ja toimintavarmat valaistusratkaisut. Me osaamme huomioida suunnittelussa ja toteutuksessa erilaisten tilojen valaistusvaatimukset ja toiminnallisuudet siten, että ne tunnistavat tulevaisuuden mahdollisesti muuttuvat käyttötarpeet.

Ota yhteyttä